SmodBIP
UWAGA: To jest WERSJA ARCHIWALNA, strona została skasowana: 05.04.2018 z powodu:
Przeniesienie danych na BIP GSTiK http://gstik.biesiekierz.pl/bip

Drogi publiczne

Gminne Służby Techniczne i Komunalne w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział realizujący zadanie:
Gminne Służby Techniczne i Komunalne

 

Informacja dotycząca dróg publicznych.

Podstawa prawna:

Opłaty:
Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/157/13 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych gminy Biesiekierz
Zgodnie z treścią art. 1, ust. 1, pkt. 2 Ustawy z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega w/w opłacie w wysokości 17,00zł

Wnioski:
1. Wniosek o wydanie zgody na zaprojektowanie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych (format PDF, format DOC)
2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (format PDF, format DOCX)
3. Wniosek na usytuowanie ogrodzenia (format PDF, format DOCX)
4. Wniosek na nieodpłatne przekazanie sieci na rzecz Gminy Biesiekierz (format PDF, format DOCX)

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego:
- do 1 miesiąca
- do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy w Biesiekierzu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Miejsce składania dokumentów:
Gminne Służby Techniczne i KomunalneOpublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 11.10.2016
Wytwarzający/Odpowiadający: Jan Rodak
Dokument z dnia: 11.10.2016
Dokument oglądany razy: 6 801

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw