SmodBIP

Inwestycje celu publicznego 2015r.

Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Planowanie przestrzenne

 

Dostępne informacje:

UG.Or.PP.6733.9.2015.BK  Budowa odcinka kablowych linii energetycznych 30kV wraz z kanalizacją teletechniczną (kable teletechniczne), od Farmy Wiatrowej Syrkowice do GPO Karlino
UG.Or.PP.6733.8.2015.BK  Przebudowa i remont drogi Nowe Bielice – Laski Koszalińskie
UG.Or.PP.6733.7.2015.BK  Budowa stacji elektroenergetycznej GPO Karlino wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 157 położonej w obrębie Warnino
UG.Or.PP.6733.6.2015.BK  Budowa odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 110kV wraz z kablem teletechnicznym, od GPO Dargikowo do Stacji Elektroenergetycznej Dunowo
UG.Or.PP.6733.5.2015.BK  Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniem do działki nr 33/20 w miejscowości Stare Bielice
UG.Or.PP.6733.4.2015.BK Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15 kV ze stacją transformatorową w miejscowości Laski koszalińskie gmina Biesiekierz
UG.Or.PP.6733.3.2015.BK Budowa kablowej linii elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 110kV wraz z rurociągami teletechnicznymi dla potrzeb telemechaniki i monitoringu w celu wyprowadzenia mocy z farmy wiatrowej Mierzyn
UG.Or.PP.6733.2.2015.BK  Budowa odcinka kablowych linii energetycznych 30kV wraz z kanalizacją teletechniczną (kable teletechniczne), od GPO Karlino do Farmy Wiatrowej Wierzchomino
UG.Or.III.B.6733.16.2015 Budowa linii kablowej SN wraz ze światłowodem i wymianą istniejącego słupa linii napowietrznej SN w celu zasilenia farmy fotowoltaicznej w m. Kraśnik Koszaliński
UG.Or.III.B.6733.15.2015 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biesiekierz
UG.Or.III.B.6733.14.2015 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świemino
UG.Or.III.B.6733.12.2015 Budowa sieci elektroenergetycznej 15kV w gminie Biesiekierz oraz gminie Świeszyno
UG.Or.III.B.6733.11.2015 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Bielice
UG.Or.III.B.6733.10.2015 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Bielice
UG.Or.III.B.6733.9.2015 Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Stare Bielice
UG.Or.III.B.6733.8.2015 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - De 63PE100, SDR11 w miejscowości Stare Bielice
UG.Or.III.B.6733.7.2015 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” na działce nr 240/1 położonej w obrębie Stare Bielice
UG.Or.III.B.6733.6.2015 Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur pe100 sdr11 dn 63mm – dla budynków mieszkalnych
UG.Or.III.B.6733.5.2015 Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek nr 29/6, 29/7 w miejscowości Laski Koszalińskie
UG.Or.III.B.6733.4.2015 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - De 63PE100, SDR11 w miejscowości Stare Bielice
UG.Or.III.B.6733.2.2015 Budowie odcinka chodnika w Nowych Bielicach
UG.Or.III.B.6733.1.2015  Budowie linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia (SN) oraz teletechnicznej światłowodowej

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.9.2015.BK
Inwestycja: Budowa odcinka kablowych linii energetycznych 30kV wraz z kanalizacją teletechniczną (kable teletechniczne), od Farmy Wiatrowej Syrkowice do GPO Karlino
Wnioskodawca: Enertrag-Dunowo Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.8.2015.BK
Inwestycja: Przebudowa i remont drogi Nowe Bielice – Laski Koszalińskie
Wnioskodawca: Gmina Biesiekierz

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.7.2015.BK
Inwestycja: Budowa stacji elektroenergetycznej GPO Karlino wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 157 położonej w obrębie Warnino
Wnioskodawca: Enertrag-Dunowo Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.6.2015.BK
Inwestycja: Budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 110kV wraz z kablem teletechnicznym, od GPO Dargikowo do Stacji Elektroenergetycznej Dunowo
Wnioskodawca: Enertrag-Dunowo Sp. z o.o

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.5.2015.BK
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniem do działki nr 33/20 w miejscowości Stare Bielice
Wnioskodawca: Państwo Jamrozik

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.4.2015.BK
Inwestycja: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 i 15 kV ze stacją transformatorową w miejscowości Laski koszalińskie gmina Biesiekierz
Wnioskodawca: ENERGA – OPERATOR S.A.

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.3.2015.BK
Inwestycja: Budowa kablowej linii elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 110kV wraz z rurociągami teletechnicznymi dla potrzeb telemechaniki i monitoringu w celu wyprowadzenia mocy z farmy wiatrowej Mierzyn
Wnioskodawca: Megawatt S.C. Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.PP.6733.2.2015.BK
Inwestycja: Budowa odcinka kablowych linii energetycznych 30kV wraz z kanalizacją teletechniczną (kable teletechniczne), od GPO Karlino do Farmy Wiatrowej Wierzchomino
Wnioskodawca: Nertrag-Dunowo Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.16.2015
Inwestycja: Budowa linii kablowej SN wraz ze światłowodem i wymianą istniejącego słupa linii napowietrznej SN w celu zasilenia farmy fotowoltaicznej w m. Kraśnik Koszaliński
Wnioskodawca: ES Jutrzenka 2 sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.15.2015
Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biesiekierz
Wnioskodawca: Państwo Wiesława i Jan Kowalscy

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.14.2015
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świemino
Wnioskodawca: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Białogard

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.12.2015
Inwestycja: Budowa sieci elektroenergetycznej 15kV w gminie Biesiekierz oraz gminie Świeszyno
Wnioskodawca: ENERGA – OPERATOR S.A., Oddział w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.11.2015
Inwestycja: Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Bielice
Wnioskodawca: Pan Roman Osenkowski

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.10.2015
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Bielice
Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOWBUD” Ryszard Kowalski

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.9.2015
Inwestycja: Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w miejscowości Stare Bielice
Wnioskodawca: ENERGA – OPERATOR S.A., Oddział w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.8.2015
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - De 63PE100, SDR11 w miejscowości Stare Bielice
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, Zakład w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.7.2015
Inwestycja: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” na działce nr 240/1 położonej w obrębie Stare Bielice
Wnioskodawca: P4 Sp. z o.o.

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.6.2015
Inwestycja: Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur pe100 sdr11 dn 63mm – dla budynków mieszkalnych
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, Zakład w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.5.2015
Inwestycja: Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek nr 29/6, 29/7 w miejscowości Laski Koszalińskie
Wnioskodawca: Państwo Elżbieta i Marek Marko

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.4.2015
Inwestycja: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - De 63PE100, SDR11 w miejscowości Stare Bielice
Wnioskodawca: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, Zakład w Koszalinie

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.2.2015
Inwestycja: Budowie odcinka chodnika w Nowych Bielicach
Wnioskodawca: Gmina Biesiekierz

 


Nr sprawy: UG.Or.III.B.6733.1.2015
Inwestycja: Budowie linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia (SN) oraz teletechnicznej światłowodowej
Wnioskodawca: EWG ENERGIA Sp. z o. o.

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 16.08.2016
Wytwarzający/Odpowiadający: Bogusława Klekociuk
Dokument z dnia: 16.08.2016
Dokument oglądany razy: 9 198

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw