SmodBIP
UWAGA: To jest WERSJA ARCHIWALNA, strona została skasowana: 05.04.2018 z powodu:
Przeniesienie danych na BIP GSTiK http://gstik.biesiekierz.pl/bip

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych

Wójt Gminy Biesiekierz

 

Jednostka realizująca zadanie:
Gminne Służby Techniczne i Komunalne
76-039 Biesiekierz 103

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:
1) wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych,
2) protokół przeprowadzonej inwentaryzacji zapasów napojów alkoholowych.

2. Opłaty:
1) Opłata za zezwolenie wynosi:
- 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
- 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.
3) Opłaty można dokonać:
- w kasie Banku Spółdzielczym Białogard w budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu,
- na konto Urzędu Gminy w Biesiekierzu nr 08 8562 0007 0022 0365 2000 0050.

3. Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w Ewidencji Działalności Gospodarczej I piętro pok.16 w budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.

4. Osoba do kontaktu
Natalia Leśniewicz – główny specjalista GSTiK – I piętro pokój nr 16 Ewidencji Działalności Gospodarczej, tel. 094 3180958.

5. Sposób i termin załatwienia:
Wydanie zezwolenia do 1 miesiąca.

6. Tryb odwoławczy:
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie.
Termin wniesienia odwołania od decyzji - 14 dni, za pośrednictwem Wójta Gminy Biesiekierz.

7. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 201 r. poz. 487 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 23.05.2016
Wytwarzający/Odpowiadający: Natalia Leśniewicz
Dokument z dnia: 23.05.2016
Dokument oglądany razy: 4 248

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw