SmodBIP
UWAGA: To jest WERSJA ARCHIWALNA, strona została skasowana: 05.04.2018 z powodu:
Przeniesienie danych na BIP GSTiK http://gstik.biesiekierz.pl/bip

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Gminne Służby Techniczne i Komunalne w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103

 

Kontakt: Natalia Leśniewicz
tel: +48 94 31 80 958
e-mail: ewidencja@biesiekierz.eu
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Urząd Gminy w Biesiekierzu, 76-039 Biesiekierz 103
Piętro I, pokój nr 16 w godzinach urzędowania
Podległość:
Wchodzi w skład zespołu Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych w Biesiekierzu i podlega bezpośrednio pod kierownika GSTiK.

Do głównych zadań należy:
1. Przyjmowanie wniosków o wpis do systemu CEIDG.
2. Kontrola poprawności wniosków i załączonych dokumentów.
3. Wprowadzanie wniosków do CEIDG.
4. Nadzór nad dokumentacją archiwalną ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wójta do 31.12.2011 r.
5. Przyjmowanie wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. Kierowanie wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych, celem zaopiniowania, do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7. Wprowadzanie zezwoleń i koncesji do systemu CEIDG.
8. Prowadzenie spraw, związanych z cofnięciem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
9. Przyjmowanie i sprawdzenie poprawności rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
10. Przygotowanie dokumentacji w celu wydania decyzji o wygaszeniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 17.02.2016
Wytwarzający/Odpowiadający: Natalia Leśniewicz
Dokument z dnia: 17.02.2016
Dokument oglądany razy: 12 622

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw